Tjänster

Om coachingen

Coaching bygger på att du själv sätter upp ditt mål eller utvecklingsområde. Vi träffas mellan 6 till 10 gånger med ca 2-3 veckors mellanrum. Samtalen kan ske fysiskt eller online. Vid varje tillfälle kommer jag som coach hjälpa dig till nya tankar, idéer och nya perspektiv genom att ställa frågor. Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga ner men för att du ska få ut maximalt av coachingen är det bra om du lägger ner tid även mellan gångerna. I så fall sätter vi tillsammans upp lämpliga uppgifter till nästa träff.

Så här går coachingen till

Första gången kommer vi ringa in utmaningarna och bestämma ett område att jobba vidare med. Jag ställer frågor för att förstå hur din situation är nu. Exempel på frågor:

  • ”Berätta om din situation”

  • ”Varför är detta ett utvecklingsområde”

  • ”Vilka mönster kan du se”… etc.

Kommande gånger utforskar vi tillsammans vad det kan bero på och hittar alternativa lösningar framåt. Exempel på frågor:

  • ”Vad tror du själv att du behöver”

  • ”Vad har du gjort tidigare i liknande situationer”

  • ”Vad skulle du vilja göra annorlunda framöver” 

Som coach kommer jag lyssna uppmärksamt och fokuserat på det du säger och kommer ställa följdfrågor. Du behöver aldrig svara på frågor som inte känns bekväma, samtalet är enbart till för din skull. Målet med sista mötet är att skapa en handlingsplan och hitta ett sätt att förändra din situation. Exempel på frågor:

  • Vad behöver du för att bestämma dig?

  • Vilka hinder kan du se?

  • Vilka strategier kan du använda för att komma förbi dem?

Tjänster

Coaching för unga vuxna

Som ung vuxen och på väg ut i arbetslivet är det många nya frågeställningar att hantera. Med coaching kan du få hjälp att bolla utmaningar och hitta din egen väg in i vuxenvärlden. 

Coaching för dig som vill utvecklas

För dig som har fastnat i gamla mönster eller vill utvecklas som individ och vill ha hjälp att komma vidare. Coachning ger dig tillfälle att reflektera över dina beteenden, gå igenom vad du vill förändra och sätta rimliga mål för framtiden. 

Utveckling i jobbet

Oavsett om det är du eller du och din chef tillsammans som har satt utvecklingsmål för dig kan coachningen hjälpa dig nå dem. Du får reflektera över vad du behöver för att nå dina mål och får hjälp att ta dig dit. 

Boka ett kostnadsfritt möte 

Är du osäker på om coaching passar dig? Boka ett kostnadsfritt informationsmöte så går vi igenom hur det går till. Skriv in ditt namn och din epost. I meddelandet skriver du hur du vill bli kontaktad och om du vill bli uppringd, skriv in ditt telefonnummer. 


Coaching kopplat till lärande

Jobbar du med att driva förändring av lärande, antingen i ett team, en L&D organisation eller i en ledande befattning? Titta gärna vidare på Learntech för fler tjänster inom coaching kopplat till lärande.
Namn E-post Meddelande Skicka in